A látványsport egyesületek hosszú távú működési költségcsökkentése megújuló napenergia-rendszerek bevonásával


A látványsport egyesületek az elmúlt években – a kormányzat elkötelezett támogatás- politikájának eredményeként - több 10 milliárd Ft értékű fejlesztést hajthattak végre. Az így létrejövő infrastruktúra bővülés természetesen az egyesületek működési költségein belül az energiára fordított részarány növekedését is eredményezték. A Magyar Labdarúgó Szövetség a hozzá tartozó egyesületek sportlétesítményeinek működési költségcsökkentése céljából úgy döntött, hogy 2014-től az egyesületek energiaellátásába - a TAO-ból finanszírozott fejlesztéseken keresztül - bevonja a megújuló, környezetbarát energiaforrások egyik speciális formáját, a napelemes áramtermelő rendszereket. Ezzel hosszú távú energia-költség csökkentési megoldást kínál az egyesületek részére. Cégünk gyors és teljes körű szolgáltatást nyújt annak érdekében, hogy mind a labdarúgó-, mind más látványsport egyesületek minél hamarabb benyújthassák TAO-s pályázatukat szakszövetségükhöz, majd megvalósíthassák napelemes áramtermelő rendszereiket.

A napelemes rendszerek terjedése

A megújuló energiák hasznosítása világszerte robbanásszerű folyamattá vált az elmúlt években. Nem maradt ki ebből Európa, és benne Magyarország sem. Különösen szembeötlő a fejlődés a napelemes áramtermelő rendszerek vonatkozásában. A tapasztalatok alapján a szakemberek exponenciális növekedésre számítanak ezen a téren a következő évtizedben.

Hogyan működnek a napelemes rendszerek?

A szilícium lapokból kialakított napelem táblák a fény (napsütés) hatására elektromos egyenáramot termelnek. Ezt az egyenáramot egy átalakító készülék (Inverter) 230V-os váltóárammá alakítja át. Az áramszolgáltató a napelemes rendszer átvételekor, az engedélyezést követően kicseréli a villanyórát egy "oda-vissza" mérő órára, ami méri, ha – pl. éjszaka - áramot veszünk fel a hálózatból, és azt is, ha a napelem áramot táplál vissza, mert a fogyasztó aktuális fogyasztása kisebb, mint a rendszer teljesítménye. Az évi egyszeri elszámolás során – a jól méretezett napelemes rendszer esetén – az egyenleg nulla, azaz a fogyasztó mentesül az áramdíj fizetése alól.

A napelemes áram előállítása a legtisztább, 0%-os káros anyag kibocsátású energiatermelési mód. Alkalmazásával nem csak az aktuális, hanem a jövőbeni – minden ismert előrejelzés szerint növekvő mértékű- áramköltségek alól is mentesülhet a fogyasztó.

Mekkorák, mennyibe kerülnek?

A napelemes rendszereket teljesítményükkel határozhatjuk meg. 1 kW teljesítményű rendszer – panel típustól függően – 4-5 napelem panelt jelent, a panelek nagysága jellemzően 90x160 cm. Vagyis egy 1 kW-os teljesítményű napelemes rendszer kb. 6-7 négyzetméternyi napelem panelt jelent.
A napelem panelek, s emiatt a napelemes rendszerek árai napjainkra - jellemzően a tömegtermelés beindulásának köszönhetően – a 3-4 évvel ezelőtti szint mintegy harmadára csökkentek.

Jelenleg Magyarországon a napelemes rendszerek árai kW-onként 5-600 eFt-ba kerülnek, ebben az árban a teljes engedélyeztetési, tervezési kivitelezési folyamat szerepel, azaz ezért az árért a kivitelező "kulcsrakész" állapotban adja át a rendszert, azt a szolgáltatónak csak műszakilag át kell vennie, és – az oda-vissza mérő óra cseréje után – a hálózatra kell csatlakoztatnia.

Mekkora fogyasztást fedeznek?

A napelemes rendszerek által megtermelt energia Magyarországon a tapasztalati adatok alapján átlagosan 1100 kWh évente 1 kW-os rendszerre vetítve. Azaz az évi energiaszükségletünk fedezésére szükséges méretű rendszert úgy határozhatjuk meg, ha az éves energia fogyasztásunkat (kWh) elosztjuk 1100-zal.

Jelenleg Magyarországon a villamos energia ára kb. 45 Ft/kWh. A fentiek alapján egy 1 kW-os rendszerrel évente mintegy 52 eFt-nyi (1100 kWhx45 Ft/kWh) áramdíjat válthatunk ki. Azaz egy évi 520 eFt - havi 43.500 Ft - villanyszámlát fizető egyesület számára egy 10 kW-os, kb. 5 mFt-ba kerülő napelemes rendszer biztosíthat teljes önellátást. (A beruházási költség a fizetett villanyszámla mértékével nagyjából arányos, vagyis pl. egy 20-22.000 Ft-os havi villanyszámla mintegy 2.5 mFt-os rendszerrel váltható ki.)

Mennyi a megtérülési idő?

Egy napelemes beruházás nagysága a jelenlegi kivitelezési költségek és áramdíjak mellett 8-10 év. Amennyiben a TAO pályázat keretében valósul meg az eszköz beruházás, úgy 30 % az önrész igény. Ezzel a negyedik évtől a fogyasztó egyesület ingyen jut hozzá a rendszer által termelt energiához!

Élettartam

A jelenlegi tapasztalatok és becslések szerint a napelemes panelek élettartama 25-30 év. Ez nem azt jelenti, hogy ezután "tönkre mennek", hanem hogy a teljesítményük némileg (10-15%) csökken, ám továbbra is használhatók.

Ajánlatunk látványsport egyesületek részére

Amennyiben a látványsport egyesület napelemes rendszer megvalósítását tűzi ki célul, cégünk ezt teljes körűen megvalósítja.
  • Elsőként kérjük egy Szándéknyilatkozat aláírását, melyben az egyesület vállalja, hogy pozitív elbírálás esetén cégünket bízza meg a rendszer kivitelezésével.
  • Ezt követően szakembereink egyeztetnek a konkrét elképzelésekről az Egyesület illetékeseivel, és meghatározzák a szükséges és lehetséges napelemes rendszer méreteit, költségeit.
  • Az egyeztetett rendszerre vonatkozóan teljes körű műszaki és pénzügyi leírást adunk, mely részét képezheti a sportági szakszövetséghez benyújtásra kerülő dokumentációnak.
  • Referenciáink alapján a teljes TAO pályázatot elkészítjük és menedzseljük, de szükség esetén felvesszük a kapcsolatot az egyesület pályázat író cégével, és közösen végezzük el a feladatokat.
  • A Szakszövetség jóváhagyását követően az egyesület által jelzett időpontban megkezdjük a rendszer-engedélyeztetési eljárást, majd "kulcsra készen" átadjuk a napelemes rendszert.

Várjuk megbízását.
Árajánlat kérés

Hírek


Kiemelten támogatja a megújulókat a Kosárlabda Szövetség
2017-04-13

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a 2017/18-as támogatási időszakban kiemelt célként kezeli a megújuló energia beruházások megvalósítását egyesületeinél.